Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Σκυλλούρα
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Μικτό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 533

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτηρά, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.

Ενδιαφέρει: Μετά τις διακοινοτικές ταραχές του 1964 οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του το εγκατάλειψαν.

Εκκλησίες: Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Παναγίας Ελεούσας.