Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Πυρόι
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Μικτό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 541

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτηρά, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.

Ενδιαφέρει: Μετά τις διακοινοτικές ταραχές οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του το εγκατέλειψαν μετακινούμενοι στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Λευκωσίας.

Εκκλησίες: Αγίου Αντύπα, Αγίου Αντωνίου.