Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Περιστερωνάρι
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα 

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Μικτό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 183

ΑσχολίεςΚατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία, εργαζόμενοι στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Προϊόντα: Εσπεριδοειδή, σιτηρά, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.