Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Πεντάγυια
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Μικτό

Αριθμός κατοίκων το 1974: 1322

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Εσπεριδοειδή, λαχανικά, σιτηρά, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.

Εκκλησία: Αγίου Νικόλαου