Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Πάνω Ζώδια
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση κατοίκων: Ελληνοκυπριακό

Αριθμός κατοίκων το 1974:  1630

Ασχολίες κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα:  Επεριδοειδή, σιτηρά, λαχανικά, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.

Εκκλησίες: Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ιστοσελίδα:  www.zodhia.com