Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Παλαίκυθρο
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση κατοίκων: Μικτό

Αριθμός κατοίκων το 1974: 1113

Ασχολίες κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτηρά, ελιές, ζωϊκά γαλακτοκομικά.

Γνωστό για: Στυγερές δολοφονίες κατοίκων του χωριού κατά την τουρκική εισβολή.

Εκκλησίες: Παναγίας Γαλακτοτοφούσας