Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Ξερός
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Μικτό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 625

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, εργαζόμενοι στα μεταλλεία της περιοχής και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στο Καραβοστάσι.

Προιόντα: Εσπεριδοειδή, σιτηρά.

Φημισμένο για: Κοντά στο αρχαίο βασίλειο των Σόλων. Οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοί του το εγκατέλειψαν μετά τις διακοινοτικές ταραχές του 1964.