Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Ξερόβουνος
Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Τουρκοκυπριακή

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 322

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προιόντα: Ελιές, χαρούπια, εσπεριδοειδή, αμύγδαλα, ζωικά, γαλακτοκομικά.