Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Μόρα
Επαρχία: Λευκωσία

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Τουρκοκυπριακό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 635

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προιόντα: Σιτηρά, ζωικά, γαλακτοκομικά.