Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Λιμνίτης
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση κατοίκων: Μικτό

Αριθμός κατοίκων το 1974:  396

Ασχολίες κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα:  Επεριδοειδή, αμύγδαλα, χαρούπια, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.