Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Κιόνελι
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα 

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Τουρκοκυπριακό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 1745

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτηρά, λαχανικά, όσπρια, ζωϊκά.

Ενδιαφέρει: Αποτέλεσε μέρος του ισχυρότερου Τουρκοκυπριακού θύλακα που δημιουργήθηκε την περίοδο 1955 - 1959. Σφαγή του Κιόνελι - δολοφονία 8 Ελληνοκυπρίων από το χωριό Κοντεμένος.