Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Καραβοστάσι
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Μικτό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 334

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, εργάτες στα μεταλλεία της περιοχής.

Προϊόντα: Εσπεριδοειδή, σιτηρά.

Εκκλησίες: Αγίου Νικολάου