Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Καπούτι
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα 

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Ελληνοκυπριακό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 933

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία

Προϊόντα: Εσπεριδοειδή, λαχανικά, σιτηρά.

Εκκλησία: Αγίου Γεωργίου

Ιστοσελίδα: www.kapouti.com.cy