Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Κανλί
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Σύνθεση κατοίκων: Τουρκοκυπριακό

Αριθμός κατοίκων το 1974: 128

Ασχολίες κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτηρά, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.