Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Καλυβάκια
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα 

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Τουρκοκυπριακό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 281

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Δημητριακά, ελιές, χαρούπια, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.