Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Ελιά
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση κατοίκων: Τουρκοκυπριακό

Αριθμός κατοίκων το 1974: 1080

Ασχολίες κατοίκων: Γεωργία, εργάτες στα μεταλλεία.

Προϊόντα: Εσπεριδοειδή,  ελιές, σιτηρά.

Εκκλησίες: Αγίου Νικολάου