Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Δύο Ποταμοί
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση κατοίκων: Τουρκοκυπριακό

Αριθμός κατοίκων το 1974: 52

Ασχολίες κατοίκων: Γεωργία.

Προϊόντα: Χαρουπιές, ελιές, σιτηρά.