Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Γερόλακκος
Επαρχία : Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα:  Κοινότητα

Κατάσταση:  Κατεχόμενη

Σύνθεση κατοίκων: Ελληνοκυπριακό

Αριθμός κατοίκων το 1974: 2455

Ασχολίες κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτηρά, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.

Εκκλησίες: Αγίου Μάμα, Παναγίας Ευαγγελίστριας.