Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Γαληνή
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα 

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Ελληνοκυπριακό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 888

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία, απασχόληση στα γειτονικά μεταλλεία.

Προϊόντα: Σιτηρά, σύκα, αμπελουργικά, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.

Εκκλησία: Αγίου Ιωάννη Θεολόγου