Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Βαρίσεια
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση κατοίκων: Μικτό

Αριθμός κατοίκων το 1974: 244

Ασχολίες κατοίκων: Γεωργία, απασχόληση στα γειτονικά μεταλλεία.

Προϊόντα: Χαρούπια, ελιές, αμύγδαλα, σύκα.

Εκκλησίες: Αγίου Γεωργίου