Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας)
Επαρχία: Λευκωσίας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα 

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Μικτό, Μαρωνίτες.

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 418

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτάρι, κριθάρι, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.

Εκκλησία: Αγίας Μαρίνας

Μοναστήρια: Αγίας Μαρίνας, Προφήτη Ηλία (Ιερά Μονή).

Ιστοσελίδα: www.ayiamarina.com