Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

Μελούσια

Επαρχία:  Λάρνακας

Δήμος ή κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Τουρκοκυπριακό

Αριθμός κατοίκων το 1974: 445

Ασχολίες Κατοίκων:  Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα:  Σιτηρά, ζωϊκά, γαλακτομικά.