Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

Άρσος

Επαρχία: Λάρνακας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση κατοίκων: Μικτό

Αριθμός κατοίκων το 1974: 613

Ασχολίες κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτηρά, αμπελουργικά, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.