Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Κλεπίνη
Επαρχία: Κερύνειας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Μικτό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 201

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτηρά, ελιές, χαρουπιές, ζωϊκα, γαλακτοκομικά.

Φημισμένο για: Στα διοικητικά όρια του χωριού βρίσκεται το κάστρο του Βουφαβέντο.

Εκκλησίες: Αποστόλου Λουκά, Παναγίας.