Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Καρπάσια
Επαρχία: Κερύνιας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Ελληνοκυπριακό, Μαρωνίτες.

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 245

Ασχολίες Κατοίκων: Γεωργία, κτηνοτροφία.

Προϊόντα: Σιτηρά, χαρουπιές, ελιές, ζωϊκά, γαλακτοκομικά.

Εκκλησίες: Τιμίου Σταυρού