Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

Θυμάμαι... Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι!

 

Θέρμια
Επαρχία: Κερύνειας

Δήμος ή Κοινότητα: Κοινότητα

Κατάσταση: Κατεχόμενη

Σύνθεση Κατοίκων: Ελληνοκυπριακό

Αριθμός Κατοίκων το 1974: 147

Aσχολίες Κατοίκων: Γεωργία, εκτροφή πουλερικών.

Προϊόντα: Εσπεριδοειδή, σιτηρά, ελιές.

Εκκλησίες: Παναγίας Θερμιώτισσας